Urgent 33. Intoxikace – CO, CO2, dráždivými plyny, vypití kyseliny či louhu

Intoxikace CO

Oxid uhelnatý (CO) je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Vzniká při hoření při nedokonalém spalování a je výrazně toxický. Oxid uhelnatý má velmi vysokou afinitu k hemoglobinu, na který se váže za vzniku tzv. karbonylhemoglobinu (CO-Hb), čímž narušuje přenos kyslíku do tkání, a vyvolává tkáňovou hypoxii. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 32. Intoxikace alkoholem a metylakoholem, org. rozpouštědly, houbami a uštknutí

1. Etanol

Etanol neboli ethylakohol (CH3-CH2-OH) je tekutina bezbarvá tekutina ostrého zápachu, která se v naší společnosti masivně konzumuje jako součást alkoholických nápojů. Využívá se její intoxikační efekt na CNS, který je do určité míry vnímán jako příjemný, svou roli hraje i častý vznik závislosti. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 31. Intoxikace – léky (hypnotiky, analgetiky, antipyretiky, opiáty, psychofarmaky)

Obecně – při známkách těžší intoxikace volat ZZS, jinak konzultovat Toxikologické informační středisko. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 30. Akutní laryngitida a epiglotitida u dospělých i dětí

Laryngitidy a epiglotitidy jsou zánětlivá onemocnění postihující tkáň hrtanu, dosti dramaticky se však liší etiologií, průběhem a nebezpečností. Nejčastější je akutní laringitida, klinicky významná je z historického hlediska akutní epiglotitida. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 29. Astmatický záchvat

Astma bronchiale je chronické onemocnění dýchacích cest, které je spojeno s bronchiální hyperreaktivitou a vznikem nárazové reverzibilní obstrukce dýchacích cest. Incidence astmatu narůstá, řada případů je diagnostikována již u dětí a dospívajících. Prevalence dětské populace se odhaduje okolo 10%. Astmatický záchvat znamená akutní exacerbaci astmatu, které se objevuje u neléčeného, nebo nedostatečně léčeného astmatu. Incidence astmatických záchvatů klesla s nástupem kvalitní udržovací léčby. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 28. Akutní uzávěr končetinové tepny

Akutní tepenný uzávěr na končetině je nutno považovat za urgentní stav řadící se do problematiky cévní chirurgie. Stav musí být časně diagnostikován a léčen, jinak je končetina ohrožena ischemií a nekrózou. V drtivé většině případů jde o akutní uzávěr na dolní končetině, ale nelze vyloučit ani postižení končetiny horní. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 27. Spontánní pneumotorax

Pneumotorax znamená přítomnost vzduchu v pleurální dutině. Jde o patologický stav, který může závažně narušit plicní funkci v důsledku kolapsu plicní tkáně. Pneumotorax je nejčastěji jednostranný, ale může se objevit i oboustranně. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 26. Embolie plicnice

Plicní embolie (TEN) patří mezi potenciálně život ohrožující stavy. Jde o embolizaci trombotických hmot do plicních tepen, což vede k jejich obstrukci. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 25. Edém plic

Edém plic vzniká obvykle v důsledku akutního zhoršení funkce levé komory srdeční (kardiogenní plicní edém). Jedná se o závažnou poruchu pumpovací schopnosti levé komory, což má za následek městnání krve v malém oběhu (tj. v plicích) a pokles srdečního výdeje do systémové cirkulace. Méně často může obraz plicního edému vzniknout v terénu tzv. šokové plíce – ARDSa jiných forem poškození plicního parenchymu (nekardiogenní plicní edém). Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 24. Hypertenzní krize

Hypertenzní krize znamená náhlé závažné zvýšení systémového krevního tlaku nad 230/130 mm Hg, které obvykle souvisí s poškozením důležitých orgánů. Velmi citlivé jsou na zvýšení krevního tlaku především tkáně CNS, oka a ledvin. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 23. Infarkt myokardu, akutní koronární syndrom

Akutní koronární syndrom zahrnuje několik akutních stavů souvisejících s onemocněním koronárních tepen. Patří sem:

1. Nestabilní angina pectoris – Jde o nově vzniklou, zhoršenou, nebo klidovou AP.
2. Akutní infarkt myokardu NSTEMI i STEMI
3. Arytmická forma ACS
4. Kongestivní forma ACS Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 22. Ileus

Ileus (střevní neprůchodnost) je skupinou onemocnění, které řadíme mezi tzv. nezánětlivé náhlé příhody břišní. Společným jmenovatelem těchto chorob je narušení schopnosti pasáže tráveniny trávicím traktem. Ileus se řadí mezi akutní stavy v chirurgii.

Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 21. Mimoděložní těhotenství – dif. dg. a první pomoc v terénu

Mimoděložní těhotenství je nebezpečný a potenciálně život ohrožující stav, při kterém se oplozené vajíčko vyvíjí jiné než v dutině děložní. Nejčastější lokalizací mimoděložního těhotenství je vejcovod (tubární mimoděložní těhotenství).

Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 20. Mimoústavní porod, přečasný porod, metrorrhagie

K mimoústavnímu porodu se může lékař dostat prakticky vždy jen u překotně probíhajícího porodu. Dobrovolná účast na porodu záměrně vedeném v domácím prostředí lze hodnotit jako postup non lege artis. Velkou výhodou je nicméně fakt, že přirozeně probíhající porod je přirozená záležitost, která v podstatě může proběhnout samovolně bez významných zásahů ze strany lékaře.

Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 19. Status migrenosus

Status migrenosus je akutní situace, při které záchvat migrény trvá 72 hodin a více. Patří mezi komplikace migrény.

Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář