Archiv rubriky: Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018

54 Dif Pruritus

Pruritus (svědění kůže) je častý příznak řady kožních i jiných onemocnění. Jde zřejmě o slabé dráždění receptorů pro bolest. Pruritus můžeme rozlišit na lokální a generalizovaný a na primární a sekundární (častější je samozřejmě sekundární).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

51+53 Dif Bolest v uchu

Bolesti v uchu jsou zejména problematikou ORL, ale i praktický lékař se s nimi setká. Bolest může být vyvolána postižením struktur ucha (otogenní bolest), nebo může být přenesená z okolí (neotogenní bolest).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

50 Dif Zduření krčních uzlin

Tato problematika v podstatě odpovídá otázce č. 22 (dif. dg. lymfadenomegalie). I krční lymfadenomegalie bývá nejčastěji způsobena infekčními stavy a o poznání méně často maligními tumory.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

49+52 Dif Vertigo a tinnitus

Vertigo Vertigo (závrať) je subjektivně nepříjemně vnímaný pocit nejistoty v prostoru, který se lidově označuje jako motání hlavy. Příčinou bývá porucha v průběhu nervových struktur určených k udržení rovnováhy. Tyto dráhy začínají jednak periferními receptory propriocepce ve tkáních, odkud jsou vedeny periferními nervy … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

48 Dif Slepota

Slepota znamená ztrátu zraku. Může být úplná (nevidomost), nebo jen částečná (slabozrakost) a může postihovat jedno, nebo obě oči. V zásadě může být příčinou onemocnění oka, nervus opticus, nervových drah v mozku a mozkového centra pro zrak (okcipitální oblast).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

47 Dif Bolestivé oko

Bolest oka je relativně častý problém, který může vycházet z onemocnění vlastního oka, nebo z okolních tkání.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

46 Dif Zarudlé oko

Zarudnutí oka zahrnuje celou řadou chorobných stavů postihujících oční tkáň. Řada z nich je relativně banálních, některé však mohou způsobit ohrožení zraku. Celkově platí, že při podezření na vážnější příčinu by pacienta měl vyšetřit oftalmolog.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

45 Dif Bolesti hlavy

Bolesti hlavy patří mezi velice časté obtíže, většinou je rozdělujeme na primární (bolest je hlavním problémem) a sekundární (bolest je pouze příznakem jiného onemocnění).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

44 Dif Bezvědomí

Bezvědomí patří mezi potenciálně závažné příznaky a vyžaduje specifický přístup. Ten spočívá jednak ve stabilizaci a monitoraci pacienta, druhak v pátrání po příčině bezvědomí.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

43 Dif Epilepsie

Epilepsie je neurologický stav, který se projevuje recidivami tzv. epileptických záchvatů. Epilepsii můžeme rozdělit na primární a sekundární, její přítomnost může pro dotyčného znamenat výrazné omezení (např. problémy s řidičským průkazem).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

42 Dif Mimoděložní těhotenství

Mimoděložní těhotenství je nebezpečný a potenciálně život ohrožující stav, při kterém se oplozené vajíčko vyvíjí jiné než v dutině děložní. Nejčastější lokalizací mimoděložního těhotenství je vejcovod (tubární mimoděložní těhotenství).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

41 Dif Bolesti břicha u dětí

Podobně jako u dospělých jedinců jsou bolesti břicha častou obtíží i v dětském věku, ve školním věku postihují mezi 10-25% dětí. V 90% jde o funkční obtíže, ve zbylých 10% jde o příznak organického onemocnění. Do určité míry je tato problematika u … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

40 Dif Akutní dušnost u dětí

Akutní dušnost u dětí je poněkud odlišná od dušnosti dospělých, méně často se zde setkáváme s kardiální etiologií, příčina leží většinou v dýchací soustavě. Asfyxie je v dětském věku nejčastější příčinou selhání základních životních funkcí.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

39 Dif Lymfadenopatie v dětském věku

Lymfadenopatie v dětském věku je poměrně častá, lymfatický systém se rozvíjí a poměrně ochotně reaguje na různé inzulty, které u dospělého člověka viditelnou lymfadenopatii vyvolat nemusí.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

38 Dif Neprospívající kojenec nebo batole

Neprospívání znamená výrazně snížené přírůstky váhy u kojence nebo batolete oproti jeho vrstevníkům. Při hodnocení se vychází z percentilových grafů, za poruchu prospívání považujeme hmotnost pod 3. percentilem, nebo spád o více než 2 percentilová pásma.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář