Archiv rubriky: Léčba, péče

V této části najdete texty týkající se léčby různých nemocí, lékových skupin, péče o nemocné, nejrůznějších zákroků prováděných lékařem apod.

Antituberkulotika

Antituberkulotika představují poměrně specifickou skupinu léčiv, které prokázaly efekt proti původci tuberkulózy, což je bakterie známá jako mykobakterium tuberkulosis. Do skupiny těchto léků patří některá antibiotika a chemoterapeutika (myšleno v tomto smyslu jako chemické sloučeniny nezařaditelné do jiných lékových skupin, nikoliv … Celý příspěvek

Rubriky: Antituberkulotika, Léčba, péče, Medicína, Seznam léků | Napsat komentář

Antiepileptika

Antiepileptika jsou, jak již název napovídá, skupinou léků užívaných k terapii epilepsie, přesněji řečeno k zabránění vzniku epileptických záchvatů. Jde o poměrně široké spektrum léčiv, mnohá antiepileptika se díky svým dalším účinkům řadí i do jiných lékových skupin.

Rubriky: Antiepileptika, Léčba, péče, Medicína, Seznam léků | Napsat komentář

Antipyretika (Léky na zvýšenou teplotu)

Antipyretika jsou léky na zvýšenou teplotu. Vzhledem k toho, že zvýšenou teplotu vnímáme nepříjemně, jsou antipyretika jedněmi z nejužívanějších léků vůbec a to není tak docela dobře. Antipyretik je celá řada, jejich společným efektem je snižování tělesné teploty.

Rubriky: Antipyretika (Léky na zvýšenou teplotu), Léčba, péče, Medicína, Seznam léků | Napsat komentář

Léčba infarktu

Léčba akutního infarktu myokardu je věc, se kterou se internista relativně běžně setkává. Samotná diagnóza infarktu vychází z přítomnosti alespoň 2 ze 3 faktorů – bolest na hrudi, specifické změny na EKG a zvýšení srdečních enzymů v krevních náběrech.

Rubriky: Léčba, péče, Medicína | Napsat komentář

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSPZL)

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSPZL) jsou bezkonkurenčně jedny z nejpředepisovanějších a nejužívanějších léčiv. Nenajde se snad člověk, který by je v za rok vícekrát neužil, jejich spotřeba se celoročně jen v ČR počítá na tuny. Kromě nesporného přínosu mají tyto léky řadu vedlejších účinků, … Celý příspěvek

Rubriky: Dexketoprofen, Diclofenac, Ibuprofen, Indometacin, Ketoprofen, Kyselina acetylsalicylová, Kyselina thiaprofenová, Léčba, péče, Medicína, Meloxikam, Metamizol, Nesteroidní protizánětlivé léky (NSPZL), Nimesulid, Piroxicam, Seznam léků | Napsat komentář

Nitráty

Nitráty jsou skupinou léků, které mají význam v interní medicíně, zejména v kardiologii. Užívá je (trvale či nárazově) celá řada pacientů, a proto bychom o nich měli znát některá fakta.

Rubriky: Antihypertenziva (Léky užívané proti vysokému tlaku), Léčba, péče, Medicína, Nitráty, Seznam léků | Napsat komentář

Blokátory kalciových kanálů (BKK)

Blokátory kalciových kanálů (BKK) patří mezi oblíbené léky na vysoký tlak. Jsou s oblibou předepisovány samotné i v kombinaci s jinými léčivy.

Rubriky: Amlodipin, Antihypertenziva (Léky užívané proti vysokému tlaku), Blokátory kalciového kanálu (BKK), Dihydropyridinové (BKK 2. generace), Diltiazem, Felodipin, Isradipin, Lacidipin, Léčba, péče, Lercanidipin, Medicína, Nedihydropyridinové (BKK 1. generace), Nitrendipin, Seznam léků, Verapamil | Napsat komentář

Vysoký tlak – léčba

Farmakologická (tj. podávání léků) léčba vysokého tlaku (hypertenze) je jedním ze základních pilířů interní medicíny a léky užívané proti vysokému tlaku (antihypertenziva) dnes má v medikaci prakticky každý pacient pokročilejšího věku. Jak si můžete přečíst v textu o vysokém tlaku, rozlišujeme dle příčin jeho zvýšení 2 … Celý příspěvek

Rubriky: ACE-Inhibitory (ACE-I), Amlodipin, Antihypertenziva (Léky užívané proti vysokému tlaku), Azilsartan, Beta-blokátory, Blokátory kalciového kanálu (BKK), Dihydropyridinové (BKK 2. generace), Diltiazem, Diuretika, Eprosartan, Felodipin, Inhibitory reninu, Irbesartan, Isradipin, Kombinované preparáty, Lacidipin, Léčba, péče, Léky působící na alfa receptory, Léky působící na centrální alfa receptory, Léky působící na centrální i periferní alfa receptory, Léky působící na periferní alfa receptory, Lercanidipin, Losartan, Medicína, Nedihydropyridinové (BKK 1. generace), Nitráty, Nitrendipin, Sartany, Telmisartan, Valsartan, Verapamil | Napsat komentář

Léky na zvětšenou prostatu

Léky na zvětšenou prostatu jsou velmi často užívanou medikací u mužů vyššího věku, u kterých jsou problémy s prostatou zcela běžné. Mechanizmy účinku těchto léků jsou různé, ve svém důsledku však mají mít za následek zastavení zvětšování objemu prostaty a uvolění močové … Celý příspěvek

Rubriky: Léčba, péče, Léky na zvětšenou prostatu, Medicína, Seznam léků | Napsat komentář

Kortikoidy – nežádoucí účinky

Dovoluji si zahrnout nežádoucí účinky kortikoidů do seznamu nemocí. Kortikoidy jsou extrémně účinné, ale velmi zrádné léky používané u mnoha chorob. Kortikoidy (ve smyslu léky) jsou synteticky vyráběné steroidní hormony podobné hormonu kortizolu, který se vyrábí v kůře našich nadledvin. V našem … Celý příspěvek

Rubriky: Beclometason, Betamethason, Budesonid, Dexamethason, Hydrokortizon, Imunosupresivum (Léky tlumící imunitní reakce), Kortikoidy, Léčba, péče, Medicína, Nemoci, Prednison a metylprednisolon, Seznam léků | Napsat komentář

Antidepresiva – nežádoucí účinky

Antidepresiva jsou v rozvinutých státech jedním z nejpředepisovanějších léčiv. Existuje celá řada různých typů s různými mechanizmy účinku, jedno však mají společné – různými způsoby mění rovnováhu v neurotransmiterech v centrálním nervovém systému. Neurotransmitery jsou sloučeniny, které mezi neurony pomáhají přenášet nervové vzruchy a jejich … Celý příspěvek

Rubriky: Antidepresiva, Inhibitory monoaminooxidázy, Léčba, péče, Medicína, NaSSA ntidepresiva, SARI antidepresiva, Seznam léků, SNRI antidepresiva, SSRI antidepresiva, Tricyklická antidepresiva | Napsat komentář

Angioplastika

Angioplastika je léčebný postup, který má za úkol zprůchodnit uzavřené nebo zúžené tepny. Využíváme ji tak v léčbě řady onemocnění kardiovaskulárního aparátu a to jak akutních, tak i chronických.

Rubriky: Léčba, péče, Medicína | Napsat komentář

Amputace

Jako amputaci chápeme chirurgické odstranění části horní, nebo dolní končetiny. Jednalo se o běžný zákrok ve válečných konfliktech, je však velmi častý i v moderní medicíně.

Rubriky: Léčba, péče, Medicína | Napsat komentář

Abdominoplastika

Abdominoplastika je chirurgický zákrok, který spadá plně do kompetence plastických chirurgů. Obliba tohoto zákroku v poslední době roste díky jeho výraznému kosmetickému efektu.

Rubriky: Léčba, péče, Medicína | Napsat komentář

Aortokoronární bypass

Aortokoronární bypass [bajpas] je jednou ze základních kardiochirurgických operací. Jedná se o přemostění zúžených srdečních tepen cévním štěpem a může být život zachraňujícím zákrokem. V lékařské dokumentaci se zapisuje zkratkou AKB nebo CABG (Coronary Artery Bypass Graft).

Rubriky: Léčba, péče, Medicína | Napsat komentář