Archiv pro měsíc: Leden 2019

Urgent 30. Akutní laryngitida a epiglotitida u dospělých i dětí

Laryngitidy a epiglotitidy jsou zánětlivá onemocnění postihující tkáň hrtanu, dosti dramaticky se však liší etiologií, průběhem a nebezpečností. Nejčastější je akutní laringitida, klinicky významná je z historického hlediska akutní epiglotitida.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 29. Astmatický záchvat

Astma bronchiale je chronické onemocnění dýchacích cest, které je spojeno s bronchiální hyperreaktivitou a vznikem nárazové reverzibilní obstrukce dýchacích cest. Incidence astmatu narůstá, řada případů je diagnostikována již u dětí a dospívajících. Prevalence dětské populace se odhaduje okolo 10%. Astmatický záchvat … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 28. Akutní uzávěr končetinové tepny

Akutní tepenný uzávěr na končetině je nutno považovat za urgentní stav řadící se do problematiky cévní chirurgie. Stav musí být časně diagnostikován a léčen, jinak je končetina ohrožena ischemií a nekrózou. V drtivé většině případů jde o akutní uzávěr na dolní … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 27. Spontánní pneumotorax

Pneumotorax znamená přítomnost vzduchu v pleurální dutině. Jde o patologický stav, který může závažně narušit plicní funkci v důsledku kolapsu plicní tkáně. Pneumotorax je nejčastěji jednostranný, ale může se objevit i oboustranně.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 26. Embolie plicnice

Plicní embolie (TEN) patří mezi potenciálně život ohrožující stavy. Jde o embolizaci trombotických hmot do plicních tepen, což vede k jejich obstrukci.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 25. Edém plic

Edém plic vzniká obvykle v důsledku akutního zhoršení funkce levé komory srdeční (kardiogenní plicní edém). Jedná se o závažnou poruchu pumpovací schopnosti levé komory, což má za následek městnání krve v malém oběhu (tj. v plicích) a pokles srdečního výdeje do systémové cirkulace. … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 24. Hypertenzní krize

Hypertenzní krize znamená náhlé závažné zvýšení systémového krevního tlaku nad 230/130 mm Hg, které obvykle souvisí s poškozením důležitých orgánů. Velmi citlivé jsou na zvýšení krevního tlaku především tkáně CNS, oka a ledvin.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 23. Infarkt myokardu, akutní koronární syndrom

Akutní koronární syndrom zahrnuje několik akutních stavů souvisejících s onemocněním koronárních tepen. Patří sem: 1. Nestabilní angina pectoris – Jde o nově vzniklou, zhoršenou, nebo klidovou AP. 2. Akutní infarkt myokardu NSTEMI i STEMI 3. Arytmická forma ACS 4. Kongestivní forma … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 22. Ileus

Ileus (střevní neprůchodnost) je skupinou onemocnění, které řadíme mezi tzv. nezánětlivé náhlé příhody břišní. Společným jmenovatelem těchto chorob je narušení schopnosti pasáže tráveniny trávicím traktem. Ileus se řadí mezi akutní stavy v chirurgii.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 21. Mimoděložní těhotenství – dif. dg. a první pomoc v terénu

Mimoděložní těhotenství je nebezpečný a potenciálně život ohrožující stav, při kterém se oplozené vajíčko vyvíjí jiné než v dutině děložní. Nejčastější lokalizací mimoděložního těhotenství je vejcovod (tubární mimoděložní těhotenství).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 20. Mimoústavní porod, přečasný porod, metrorrhagie

K mimoústavnímu porodu se může lékař dostat prakticky vždy jen u překotně probíhajícího porodu. Dobrovolná účast na porodu záměrně vedeném v domácím prostředí lze hodnotit jako postup non lege artis. Velkou výhodou je nicméně fakt, že přirozeně probíhající porod je přirozená … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 19. Status migrenosus

Status migrenosus je akutní situace, při které záchvat migrény trvá 72 hodin a více. Patří mezi komplikace migrény.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 18. Cévní mozková příhoda – klasifikace dle etio, vyšetření, terapie v terénu, transport

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav, při kterém dochází k poruše mozkových funkcí v důsledku poruchy cévního zásobení. CMP můžeme rozlišit na ischemické (iCMP, 80%) a hemoragické (20%).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 17. Křečové stavy, epileptický záchvat

Křečové stavy souvisí se vznikem křečí, což jsou rychlé opakované mimovolní kontrakce svaloviny. Křečové stavy mohou a nemusí být spojeny s poruchou vědomí. Kromě toho také rozlišujeme křečové stavy lokalizované (pouze některé svalové skupiny) a generalizované (většina až všechny svaly).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 16. Bezvědomí – vyšetření a transport

Bezvědomí patří mezi potenciálně závažné příznaky a vyžaduje specifický přístup. Ten spočívá jednak ve stabilizaci a monitoraci pacienta, druhak v pátrání po příčině bezvědomí.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář