Archiv pro měsíc: Prosinec 2018

Castlemanova choroba

Castlemanova [Káslmenova] nemoc je vzácné onemocnění mízních uzlin. Choroba je spojena se zvýšeným rizikem vzniku některých zhoubných nádorů.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Divertikulóza

Divertikulóza (přesněji divertikulóza tračníku) je název pro poměrně častý stav, kdy se v tlustém střevě vyskytuje velké množství výchlipek, kterým říkáme divertikly. Divertikulózu můžeme označit za civilizační chorobu. Ve vyspělých státech je její výskyt častý, v Africe je poměrně vzácná. Divertikly se … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Divertikulitida

Divertikulitida, přesněji řečeno divertikulitida tračníku, je zánětlivé onemocnění tlustého střeva, které vzniká na podkladě střevních výchlipek, tzv. divertiklů. Mnohočetný výskyt těchto divertiklů ve střevě označujeme jako divertikulózu a je jí věnován vlastní text.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Disekce aorty

Disekce aorty je smrtelně nebezpečný stav, při kterém dochází k natržení stěny této tepny zevnitř. Tento stav je noční můrou internistů, protože je obtížně určit správnou diagnózu a úmrtnost na disekci aorty je velmi vysoká.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Dilatační kardiomyopatie

Dilatační kardiomyopatie (DKMP) patří do skupiny kardiomyopatií, což jsou onemocnění srdečního svalu. Řadu věcí o dilatační kardiomyopatii stále nevíme, její léčba je velmi obtížná a její komplikace mohou být smrtelné.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je jednou z mnoha cévních komplikací cukrovky. Jedná se o velmi vážný stav, který může nemocnému způsobit trvalou a nevratnou slepotu.

Rubriky: Cukrovka, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Diabetická noha

Diabetická noha je relativně častou a smutnou komplikací cukrovky (tedy obvykle cukrovky 1. typu a cukrovky 2. typu). Řada případů diabetické nohy nakonec zbytečně končívá rozsáhlými amputacemi. Zbytečně proto, že riziko rozvoje této komplikace se dá relativně snadno snížit. Povězme si o … Celý příspěvek

Rubriky: Cukrovka, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Diabetická nefropatie

Diabetická nefropatie znamená poškození ledvinných funkcí jako komplikaci mnohaleté cukrovky. Diabetická nefropatie je v civilizovaném světě jednou z nejčastějších příčin chronického selhávání ledvin.

Rubriky: Cukrovka, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Diabetická ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza je nebezpečný stav, který nastává typicky u diabetiků 1. typu, kteří nejsou léčeni, nebo jsou léčeni nedostatečně. Bez lékařské pomoci může ketoacidóza skončit smrtí.

Rubriky: Cukrovka, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus je zajímavá nemoc, která má svůj původ v narušení tvorby nebo účinku antidiuretického hormonu. Nemoc může být bez správné léčby i smrtelná a není špatné její podstatu alespoň zjednodušeně pochopit. K tomu je nicméně nutná znalost problematiky antidiuretického hormonu.

Rubriky: Cukrovka, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Dětská obrna

Dětská obrna je odlišné onemocnění od dětské mozkové obrny. Dětská obrna je infekční onemocnění, které se odborně označuje jako poliomyelitida a v dnešní době se v ČR již nevyskytuje. Celosvětově se s ním však můžeme stále setkat v zaostalých státech.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Dermatofibrom

Dermatofibrom (benigní fibrózní histiocytom) je poměrně častý kožní nález, se kterým se dermatologové setkávají poměrně běžně. Jde vlastně o nezhoubný nádorek obsahující velké množství vazivové tkáně a specifický podtyp makrofágů známých jako histiocyty.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Dermatomyozitida

Dermatomyozitida je autoimunitní onemocnění, které se projevuje zánětem svalů a kůže. Jedná se o chorobu klinicky velmi podobou polymyozitidě.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Derealizace

Derealizace je psychiatrický termín, který označuje poměrně specifickou poruchu vnímání okolního světa. Tento stav často souvisí s tzv. depersonalizací.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Depersonalizace

Depersonalizace je označení pro psychiatrickou poruchu, která výrazně narušuje interakci postiženého se svým okolím a zhoršuje sociální vztahy.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář