Archiv pro měsíc: Září 2018

43 Dif Epilepsie

Epilepsie je neurologický stav, který se projevuje recidivami tzv. epileptických záchvatů. Epilepsii můžeme rozdělit na primární a sekundární, její přítomnost může pro dotyčného znamenat výrazné omezení (např. problémy s řidičským průkazem).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

42 Dif Mimoděložní těhotenství

Mimoděložní těhotenství je nebezpečný a potenciálně život ohrožující stav, při kterém se oplozené vajíčko vyvíjí jiné než v dutině děložní. Nejčastější lokalizací mimoděložního těhotenství je vejcovod (tubární mimoděložní těhotenství).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

41 Dif Bolesti břicha u dětí

Podobně jako u dospělých jedinců jsou bolesti břicha častou obtíží i v dětském věku, ve školním věku postihují mezi 10-25% dětí. V 90% jde o funkční obtíže, ve zbylých 10% jde o příznak organického onemocnění. Do určité míry je tato problematika u … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

40 Dif Akutní dušnost u dětí

Akutní dušnost u dětí je poněkud odlišná od dušnosti dospělých, méně často se zde setkáváme s kardiální etiologií, příčina leží většinou v dýchací soustavě. Asfyxie je v dětském věku nejčastější příčinou selhání základních životních funkcí.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

39 Dif Lymfadenopatie v dětském věku

Lymfadenopatie v dětském věku je poměrně častá, lymfatický systém se rozvíjí a poměrně ochotně reaguje na různé inzulty, které u dospělého člověka viditelnou lymfadenopatii vyvolat nemusí.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

38 Dif Neprospívající kojenec nebo batole

Neprospívání znamená výrazně snížené přírůstky váhy u kojence nebo batolete oproti jeho vrstevníkům. Při hodnocení se vychází z percentilových grafů, za poruchu prospívání považujeme hmotnost pod 3. percentilem, nebo spád o více než 2 percentilová pásma.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

37 Dif Infekční exantémová onemocnění dětského věku

Infekční exantémová onemocnění dětského věku jsou obvykle infekční choroby virového původu, které se mimo jiné projevují výsevem kožní vyrážky. Výskyt řady z těchto chorob se prudce snížil díky očkování.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

36 Dif Bolesti paty

Bolesti paty a chodidla mohou vycházet z kostí, kloubů, nervů a měkkých tkání (Achillova šlacha, jiné šlachy a vazy, kloubní bursy).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

35 Dif Pacient s bolestí v zádech

Bolesti zad tvoří významnou část obtíží, se kterými pacienti ordinaci praktického lékaře navštíví. Bolesti zad jsou častou příčinou pracovní neschopnosti a mají silný socio-ekonomický dopad.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

34 Dif Křečové stavy

Křečové stavy souvisí se vznikem křečí, což jsou rychlé opakované mimovolní kontrakce svaloviny. Křečové stavy mohou a nemusí být spojeny s poruchou vědomí. Kromě toho také rozlišujeme křečové stavy lokalizované (pouze některé svalové skupiny) a generalizované (většina až všechny svaly).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

33 Dif Bolest a otok kolene

Bolest a otok kolene patří k častým příznakům, s nimiž se praktický lékař setká. V drtivé většině jsou spojeny s onemocněním kolenního kloubu. Kolenní kloub je poměrně složitý nosný kloub, který tvoří tři kosti – femur, tibie a patella. Kloub je zesílen dvojicí zkřížených … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

32 Dif Bolesti kyčle

Bolest v kyčli většinou souvisí s poruchami a onemocněními kyčelního kloubu. Jde o jeden ze základních nosných kloubů, jehož kloubní plochy jsou tvořeny hlavicí femuru a jamkou pánevních kostí. Podobně jako v jiných lokalizacích i zde může být bolest akutní, nebo chronická.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

31 Dif Kulhání

Kulhání je porucha chůze, při které člověk napadá na jednu z dolních končetin, a chůze tím získává asymetrický ráz. Může jít o důsledek vrozených poruch i získaných onemocnění. V zásadě se (kromě vrozených vad) může rozvinout na principu bolesti (cílené odlehčování jedné … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

30 Dif Bolesti ramene

Ramenní kloub patří mezi složitější klouby, jde o skloubení hlavice humeru, lopatky a klíční kosti. Důležitou funkční součástí je subakromiální bursa a rotátorová manžeta (m. supraspinatus, infraspinatus, subscapularis a teres minor). Bolest ramenního kloubu může být akutní i chronická, akutní … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

29 Dif Poruchy močení

Poruchy močení jsou relativně časté, většinou jde o potíže charakteru dysurie (pálivé bolesti při močení) a polakisurie (opakované močení malého množství moči), u jedinců vyššího věku se častěji vyskytuje močová inkontinence (mimovolní úniky moči) a nykturie (časté noční močení).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář