Archiv pro měsíc: Srpen 2018

13 Dif Problém zvracení krve

Zvracení krve (hematemeza) patří mezi dramatické akutní příznaky v medicíně. Praktický lékař se s ním až tak často nesetká a pokud ano, nemá moc možností, jak jej řešit kromě okamžitého kontaktování ZZS.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

12 Dif Nauzea a zvracení

Nauzea je subjektivně nepříjemně vnímaný pocit nevolnosti, který může a nemusí přejít ve zvracení. Zvracení je složitý obranný reflex, který je řízen centrem v prodloužené míše. Toto centrum přijímá informace z trávicího traktu (zejména o jeho distenzi), z chemoreceptorů snímajících krevní řečiště, z … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

11 Dif Ikterus

Ikterus znamená žluté zabarvení tkání organizmu v důsledku zvýšené koncentrace sérového bilirubinu. Bilirubin je barvivo vznikající v organizmu zejména při rozkladu hemoglobinu (přesněji hemu). Hem se přeměňuje na barvivo biliverdin a to je přeměňováno na nekonjugovanou a ve vodě nerozpustnou formu bilirubinu. … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

10 Dif Bolesti hypogastria

Bolesti hypogastria (podbřišku) zahrnují pestrou škálu chorobných stavů, které lze někdy jen těžko rozlišit. Do určité míry nám může pomoci přesnější lokalizace bolesti (pravé, levé, nebo střední hypogastrium).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

9 Dif Bolesti epigastria a mesogastria

Bolesti epigastria a mesogastria jsou poměrně časté a většinou doprovázejí onemocnění trávicího traktu i jiných tkání a orgánů. V tomto textu uvedu jen ty nejčastější příčiny.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

8 Dif Pepticky vřed

Peptický vřed gastroduodena je velmi časté onemocnění snižující kvalitu života, jehož komplikace mohou postiženého člověka ohrozit na životě. Jako vřed v oblasti žaludku a dvanáctníku označujeme takový defekt sliznice, který zasahuje pod lamina muscularis mucosae. Mělčí léze označujeme jako eroze.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

7 Dif Kašel

Problematika kašle v ordinaci praktického lékaře je velice častá. Kašel je děj, který vzniká jako obranná reakce na podráždění dýchacích cest. Rozlišujeme kašel akutní (méně než 3 týdny) a chronický (více než 3 týdny) a kašel suchý a produktivní.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

6 Dif Hemoptýza a hemoptoe

Hemoptýza znamená vykašlávání krve, v případě masivní hemoptýzy se užívá termínu hemoptoe. Problematika hemoptýzy je v zásadě dvojí. Při nepříliš výrazné hemoptýze (např. informace o vykašlání několika nitek krve ve sputu) je na první místě diagnostika, při masivní akutní hemoptýze je na … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

3+4+5 Dif Dušnost

Dušnost je subjektivně nepříjemně vnímaný příznak, který souvisí s nedostatečným okysličením tkání. Objektivizace dušnosti je možná zjištěním saturace kyslíku pulzní oxymetrií a-nebo vyšetření krevních plynů z arteriální krve.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

2 Dif Otoky DKK

Otoky dolních končetin patří mezi časté problémy pacientů v ambulanci praktického lékaře. Při hodnocení vlastních otoků nás kromě doprovodných příznaků zajímá především to, zda jde o otok jednostranný, nebo oboustranný.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

1 Dif Bolesti na hrudi

Bolest na hrudi tvoří častý subjektivní stesk, se kterým pacienti navštěvují praktického lékaře. Důkladné vyšetření nově vzniklých bolestí je nutné, protože může být způsobeno vážnými kardiovaskulárními onemocněními.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

109+121 Ost Očkování

Očkování znamená aplikaci antigenu do těla dotyčného jedince, přičemž tento antigen představují neživé, nebo oslabené mikroorganizmy, nebo jejich části. Kontakt s antigenem přiměje organizmu vytvořit si proti cílovému škodlivému mikroorganizmu protilátky a specifickou imunitní reakci, která v budoucnu při kontaktu s daným mikroorganizmem … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

120 Ost Hodnocení křivky EKG

EKG křivka je záznam elektrické aktivity srdečního svalu v čase. Základem je 12 svodové EKG. Hned úvodem je nutné poznamenat, že ačkoliv je EKG velmi cenné v detekci řady patologií, musí být hodnocení křivky vždy probíhat ve vztahu ke klinickému stavu pacienta … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

119 Ost Indikace laboratorních vyšetření

V ambulanci praktického lékaře máme možnost indikovat laboratorní vyšetření, přičemž zřejmě nejčastěji jde o laboratorní vyšetření ze vzorku žilní krve a vyšetření biologických vzorků v mikrobiologické laboratoři. Celkově platí, že při indikaci odběru bychom si měli ujasnit, zda nám výsledek bude … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

118 Ost Pracovnělékařská péče

Pracovnělékařské služby Pracovně lékařské služby (PLS) jsou definovány dle zákona č. 373/2011 o specifických zdravotních službách a definujeme je jako preventivní služby, které mají hodnotit způsobilost daného jedince k práci, chránit před pracovními úrazy a nemocemi souvisejícími s povoláním. Historickým podkladem pro … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář