Archiv pro měsíc: Červenec 2018

100 Ost Antirevmatika

Abych předešel guláši v terminologii, tak si to nejdříve ujasněme. Antirevmatika jsou léky, které lze užít u revmatických onemocnění. Je jich skutečně hodně a stran praktického lékaře jsou nejzásadnější tzv. nesteroidní antirevmatika, neboli nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID, NSPZL, NSA). Ke skupině … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

99 Ost Ambulantní léčba bolesti

Bolest lze definovat jako subjektivně nepříjemně vnímaný prožitek spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkání. Lepší je ale definice, že bolest je pocit, při kterém dotyčný tvrdí, že ho něco bolí.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

98 Ost Nežádoucí účinky léčiv

U léčiv nás nejvíce zajímá léčebný (hlavní) účinek. Jde o hlavní a žádoucí účinek, kvůli kterému léčivo nemocnému podáváme. Nežádoucí účinky jsou účinky nechtěné, mohou poškodit zdravotní stav a v řadě případů jsou důvodem pro trvalé vysazení léku.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

97 Ost Farmakoterapie

Farmakoterapie znamená léčbu za využití určitých účinných chemických sloučenin, které se dostávají do kontaktu s organizmem nemocného. Farmakoterapie může být akutní, nebo chronická a podle účinku léku lokální, nebo systémová.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

96 Ost Lékové závislosti

Lékové závislosti jsou vážným celospolečenským problémem a jsou velmi rozšířené. Nejde nicméně o problematiku až tak pestrou, v reálné praxi se setkáváme jen s několika málo typy zneužívaných léčiv.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

95 Ost Interakce léků a potravin

Vzájemné interakce léků a potravin včetně alkoholu a kouření samozřejmě existují, naštěstí v běžné praxi u lucidně uvažujících pacientů se většině z nich dokážeme vyhnout.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

94 Ost Lékové interakce

Léková interakce znamená, že účinek určitého léku je ovlivněn podáním jiného léku (případně jiné sloučeniny). Interakce mohou být v určitých případech žádoucí (například kombinace některých antibiotik výrazně zlepšuje jejich protibakteriální účinek), ale mnohdy jsou nebezpečné a mohou pacientovi vážně ublížit. Ještě … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

93 Ost Antikoagulační léčba

Antikoagulační terapie zahrnuje celou řadu preparátů, které mají za cíl narušit krevní koagulaci. Podle mechanizmu účinku je můžeme rozdělit do několika skupin.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

92 Ost Kortikoidy

Kortikosteroidy představují poměrně širokou skupinu účinných látek, kterou v běžné praxi používáme relativně často. Aplikaci můžeme rozlišit na akutní a chronickou a na systémovou a topickou (masti, nosní spreje, inhalační preparáty a kortikoidy účinkující ve střevech).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

91 Ost Psychofarmaka

Psychofarmaka představují širokou skupinu léků, které různými mechanizmy účinkují na CNS. Na podskupiny je dělíme především podle jejich různých účinků. V ambulanci praktického lékaře jsou nejčastěji předepisována anxiolytika, hypnotika a antidepresiva.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

90 Ost Terapie nespecifických onemocnění dýchacích cest

Léky uvedené v této skupině jsou především symptomatické léky, které mají pomoci ulevit nepříjemným příznakům onemocnění dýchacích cest, jako jsou kašel, zahlenění a dušnost při bronchokonstrikci.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

89 Ost Diuretika

Diuretika patří mezi základní antihypertenziva, ve skutečnosti jde o celou skupinu sloučenin s různým mechanizmem efektu na tkáň ledviny. Společným jmenovatelem je výsledek tohoto efektu – zvýšení diurézy s poklesem plazmatického volumu a tím i pokles krevního tlaku.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

88 Ost Farmakoterapie ICHS

Ischemická choroba srdeční (ICHS) zahrnuje větší množství akutních i chronických stavů, jejichž léčba se poněkud odlišuje. Mezi klinicky nejčastější a nejvýznamnější stran farmakoterapie patří ICHS spojená s AP, dysrytmická ICHS, ICHS spojená a s kardiálním selháváním, infarkt myokardu a stavy po infarktu … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

87 Ost Antihypertenziva

Hypertenze je onemocnění s vysokou prevalencí, v ČR postihuje 20-50% dospělé populace. Jedná se o významný rizkový faktor kardiovaskulárních onemocnění.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

86 Ost Varikózní komplex

Chronická žilní onemocnění Chronická onemocnění žil dolních končetin se obvykle shrnují pod pojem „chronická žilní insuficience“. Jde o pestrou skupinu vzájemně provázaných chorobných stavů, z nichž nejvíce viditelné jsou žilní varixy a žilní bércové vředy. Pojem „varikózní komplex“ je v podstatě synonymem … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář