Archiv pro měsíc: Květen 2018

37 Ost Spolupráce s rodinou závislého, psychotického a neurotického pacienta

Tohle je taková dost neurčitá otázka, a kdo ví, co u ní vlastně chtějí slyšet. On toho totiž praktický lékař v reálné situaci moc udělat nemůže. Určitě je důležité s lidmi mluvit a aktivně jim nabízet různé formy pomoci, které u závislostí … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

36 Ost Spolupráce lékaře s rodinou pečující o infaustně nemocného

Spolupráce lékaře s rodinou starající se o infaustně nemocného pacienta je častý problém. Ve většině případů jde o jedince s pokročilými a kurativně neléčitelnými onkologickými chorobami, jinak jde o pacienty pokročilého věku bez rezerv a nemocné s neřešitelným selháváním základních životních orgánů (selhávání … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

35 Ost Principy psychoterapie a komunikace s pacientem

Psychoterapie jako exaktní disciplína představuje poměrně složitou skupinu terapeutických metod, kterou uplatňují specialisté (psychologové, psychiatři) s cílem terapeuticky řešit psychiatrické choroby a případně psychický doprovod somatických nemocí.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

34 Ost Gerontopsychiatrie

Seniorský věk je spojen s úbytkem intelektových, smyslových a pohybových funkcí. Jde nedílnou součástí přirozeného procesu stárnutí a je důsledkem opotřebení a degenerativních procesů CNS, PNS i dalších orgánových systémů.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

33 Ost Duševní poruchy laktace a klimaxu

Určité formy duševních poruch jsou u žen typicky spojené s hormonálními změnami v rámci menstruačního cyklu a silnějších změn v těhotenství a v klimakteriu.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

32 Ost Psychosomatické poruchy

Psychosomatické poruchy jsou pestrou skupinou onemocnění, u kterých primární psychické obtíže vyvolávají somatické klinické příznaky. Pozornost se psychosomatickým poruchám příliš nevěnovala, dokud se nezačalo uvažovat o pravdivém faktu, že na člověka (a jeho zdraví a nemoci) se musí pohlížet komplexně … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

31 Ost Syndromy psychických poruch

Psychická porucha je porucha duševní činnosti, která svými příznaky ovlivňuje sociální a pracovní život postiženého. Příznaky psychických poruch rozlišujeme na poruchy vědomí, poruchy myšlení, poruchy emocí, poruchy vnímání, poruchy chování, poruchy paměti a poruchy osobnosti. U jednoho pacienta se jednotlivé … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

30 Ost První pomoc u akutních psychických poruch

První pomoc u akutních psychiatrických poruch má svoje specifika, protože se velmi často jedná o emocionálně vypjatou situaci a lékař musí u pacienta správně vyhodnotit rozlišovací schopnosti pacienta, psychotické příznaky a riziko agresivního, nebo suicidálního chování.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

29 Ost Antikoncepce

Efektivitu antikoncepce určuje tzv. Pearlův index, který znamená počet otěhotnění za 1 rok na 100 žen používajících danou antikoncepční metodu.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

28 Ost Léky v těhotenství

V těhotenství se poněkud mění farmakodynamika i farmakokinetika farmak, ve většině případů však pro nás tyto změny nejsou významné. Význam má zejména přestup účinných látek placentou a jejich vliv na lidský plod.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

27 Ost Klimakterium

Klimakterium je období v životě ženy, které je spojeno s prudkým poklesem koncentrace estrogenů v důsledku vyhasínání funkce vaječníků. Typickou dobou jeho rozvoje je věk 45-50 let. Důsledkem je narušení a následné vymizení menstruačního cyklu a vznikem celé řady nepříjemných symptomů (klimakterický syndrom).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

26 Ost Dysmenorea

Pojem dysmenorea lze chápat různě, v užším slova smyslu jde o bolest při menstruaci, v širším slova smyslu jde o poruchy menstruačního cyklu obecně a takto je tato otázka i zpracována.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

25 Ost Gynekologické tumory

Tumory vulvy Maligní tumory v této oblasti jsou především spinocelulární karcinomy, riziko vzniku roste s věkem ženy. Mají podobu viditelného zvředovatělého ložiska, které se nehojí, ložisko může opakovaně krvácet, svědit a způsobovat výtok. Pokročilejší formy se léčí chirurgicky.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

24 Ost Záněty zevních rodidel

Záněty zevních rodidel představují problematiku, se kterou se může setkat v rámci primárního kontaktu i praktický lékař.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

23 Ost Komplikace šestinedělí

Šestinedělí je období cca 6 týdnů po porodu, jde o období poměrně charakteristické, kdy dochází k působení řady zdravotních (hormonální změny) i sociálních faktorů (péče o novorozence). Během šestinedělí se zmenšuje děloha a z ženy odcházejí tzv. očistky (lochia).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář