Archiv pro měsíc: Únor 2018

61. Int Dusící se pacient

Tato otázka je dosti problematická, protože je velmi široká. Dušení (sufokace) je akutní dramatický stav postiženým člověkem krajně nepříjemně vnímaný. Příčinou je porucha okysličení tkání, z nichž nejcitlivější je na nedostatek kyslíku mozek. Stav se projevuje dušností, cyanózou, anxietou, neklidem, při … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

60 Int Recidivující respirační infekce

Definice recidivujících infekcí dýchacích cest je složitá, obvykle ji u dospělých považujeme za 2 a více respiračních infektů za poslední 3 měsíce (případně 3 a více infektů za 6 měsíců), které omezují jedince v běžném životě a-nebo vyžadují terapii ATB.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

59 Int Terapie astmatu

Astma bronchiale je chronické onemocnění dýchacích cest, které je spojeno s bronchiální hyperreaktivitou a vznikem nárazové reverzibilní obstrukce dýchacích cest. Incidence astmatu narůstá, řada případů je diagnostikována již u dětí a dospívajících. Prevalence dětské populace se odhaduje okolo 10%.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

58 Int Astma bronchiale

Astma bronchiale je chronické onemocnění dýchacích cest, které je spojeno s bronchiální hyperreaktivitou a vznikem nárazové reverzibilní obstrukce dýchacích cest. Incidence astmatu narůstá, řada případů je diagnostikována již u dětí a dospívajících. Prevalence dětské populace se odhaduje okolo 10%.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

57 Int Onemocnění pleury a mediastina

Pleura je tenká blána vystýlající vnitřek hrudní dutiny. Část pokrývající plíci označujeme jako viscerální pleuru, zbylá část je označována jako pleura parietální.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

56 Int TBC plic

Tuberkulóza je celosvětově významně rozšířené infekční onemocnění, které je spojeno s vysokou morbiditou a významnou mortalitou. V ČR za posledních 100 let došlo k výraznému snížení incidence, nyní ze očekávat její postupný nárůst vlivem migrace z rozvojových států.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

55 Int Nádory plic a průdušek

Nádory plic a průdušek můžeme rozdělit podle původu na primární a sekundární, podle zhoubného potenciálu na benigní (hamartomy, lipomy, hemangiomy apod.) a maligní. Klinicky nejvýznamnějším tumorem je bezesporu bronchogenní karcinom plic.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

54 Int Záněty plic

Pneumonie znamená zánětlivé onemocnění plicní tkáně včetně bronchiolů, plicních alveolů a intersticia. Mortalita na pneumonie je stále podstatná, riziko je významné zejména u seniorů a imunokompromitovaných osob.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

53 Int Akutní virová onemocnění HCD

Obecně můžeme k této otázce říci, že virové infekty dýchacích cest tvoří podstatnou část problematiky v ambulanci praktického lékaře. Z vyvolávajících virů lze jmenovat například rhinoviry, adenoviry, virus chřipky, parainfluenzu, RS viry a coxsackie viry. Infekce mají tendenci probíhat s klasickými příznaky (rýma, bolest … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

52 Int CHOPN

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je chronické zánětlivé onemocnění dolních dýchacích cest, které je spojeno se vznikem perzistující bronchiální obstrukce. Dvě základní složky CHOPN jsou chronická bronchitida a vznik emfyzému.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

51 Int Respirační insuficience

Respirační insuficience je stav, při kterém není dýchací soustava schopna zajistit adekvátní výměnu krevních plynů. Jde o stav objektivně hodnotitelný, který má ovšem i subjektivně nepříjemně vnímaný aspekt.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

50 Int Synkopa v terénní praxi

Synkopa znamená krátké náhle vzniklé bezvědomí se ztrátou posturálního tonu, která se spontánně upraví. Obvykle je doprovázena pádem. Synkopy můžeme rozdělit na primární a sekundární, které jsou spojeny s přítomností jiného onemocnění. Patogeneticky jde většinou o dočasnou poruchu mozkové perfúze, periferní … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

49 Int Hypertenze v graviditě

Počet těhotných žen s hypertenzí narůstá, což je dáno celkově rostoucím věkem matek. Za normálních okolností TK v těhotenství lehce klesá v druhém trimestru a vrací se do normy v trimestru třetím. Za hypertenzi u těhotných považujeme TK nad 140/90.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

48 Int Onemocnění periferních tepen

V otázce onemocnění periferních tepen je bezpochyby zcela zásadní problematika ischemické choroby dolních končetin (ICHDKK).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

47 Int Tromboflebitidy a flebotrombózy

Tromboflebitida Tromboflebitida znamená zánět povrchového žilního systému, který je typicky doprovázen vznikem lokálních krevních sraženin. Onemocnění se může vyskytovat na horních i dolních končetinách. Pokud se tromboflebitida objeví v terénu preexistujících žilních varixů, pak hovoříme o varikoflebitidě.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář