Archiv pro měsíc: Leden 2018

30 Int Otrava alkoholem a metylalkoholem

Etanol Etanol neboli ethylakohol (CH3-CH2-OH) je tekutina bezbarvá tekutina ostrého zápachu, která se v naší společnosti masivně konzumuje jako součást alkoholických nápojů. Využívá se její intoxikační efekt na CNS, který je do určité míry vnímán jako příjemný, svou roli hraje i … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

29 Int Otrava psychofarmaky

Do této skupiny otrav patří především otrava antidepresivy a otrava neuroleptiky, případně sem můžeme zařadit i otravu hypnotiky (otázka č. 27 Int).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

28 Int Otrava analgetiky a antipyretiky

Otravy analgetiky a antipyretiky jsou o něco méně časté než otravy hypnotiky a antidepresivy. Velmi tragické jsou zejména intoxikace paracetamolem.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

27 Int Otrava hypnotiky

Otrava hypnotiky patří mezi časté formy perorálních otrav v suicidálním úmyslu. Naštěstí většinou nejde o vysoké dávky, které by způsobily přímé ohrožení života. U většiny používaných hypnotik je totiž velmi široké rozmezí mezi účinnou a toxickou dávkou.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

26 Int První pomoc při perorální otravě

Perorální intoxikace tvoří podstatnou část příjmů na akutní monitorovaná lůžka a jejich incidence postupně vzrůstá.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

25 Int Stavění krvácení, druhy krvácení

Krvácení znamená únik plné krve (krevní tekutina + krevní elementy) mimo cévní systém. Masivnější krvácení je urgentní stav, který může způsobit rozvoj hemoragického hypovolemického šoku (ztráta cca 1,5 litru krve). Traumatické krvácení je nebezpečnou složkou úrazů včetně polytraumat.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

24 Int Křečové stavy

Křečové stavy souvisí se vznikem křečí, což jsou rychlé opakované mimovolní kontrakce svaloviny. Křečové stavy mohou a nemusí být spojeny s poruchou vědomí. Kromě toho také rozlišujeme křečové stavy lokalizované (pouze některé svalové skupiny) a generalizované (většina až všechny svaly).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

23 Int Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem znamená kontakt organizmu s elektrickou energií, která způsobuje poškození tkání. Platí, že kromě vzniku popálenin může dojít k narušení funkce svalové tkáně (myokardu) a nervové soustavy, hovoříme tedy o účincích tepelných (popáleniny) a dráždivých (křeče, poruchy vědomí, arytmie).

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

22 Int Bezvědomí

Bezvědomí patří mezi potenciálně závažné příznaky a vyžaduje specifický přístup. Ten spočívá jednak ve stabilizaci a monitoraci pacienta, druhak v pátrání po příčině bezvědomí.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

21 Int Tonutí ve sladké a slané vodě

Tonutí je v podstatě asfyxie v důsledku aspirace tekutiny do dýchacích cest. Obvykle jde o důsledek ponoření obličeje do vody. Hlavním důsledkem tohoto stavu je povšechná tkáňová hypoxie, na kterou je nejcitlivější CNS. Kromě vlastního efektu tekutiny proniknuvší do plic se při … Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

20 Int Přehřátí, úpal, podchlazení

Úpal Úpal znamená poškození organizmu vlivem přehřátí při kumulaci tepelné energie uvnitř organizmu.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

19 Int Diabetické koma

Diabetes mellitus je skupina chronických onemocnění, které jsou spojeny s absolutním nebo relativním nedostatkem inzulinu, který vede k hyperglykémii. Diabetické koma znamená akutní poruchu vědomí, která vznikla v souvislosti s diabetem, nebo jeho léčbou.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

18 Int Hepatální koma

Hepatální koma znamená těžkou poruchu vědomí, která je způsobena selháním jaterních funkcí. Hepatální koma může vzniknout v důsledku akutního i chronického jaterního selhání jako poslední stadium jaterní encefalopatie.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

17 Int Spontánní pneumotorax

Pneumotorax znamená přítomnost vzduchu v pleurální dutině. Jde o patologický stav, který může závažně narušit plicní funkci v důsledku kolapsu plicní tkáně. Pneumotorax je nejčastěji jednostranný, ale může se objevit i oboustranně.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář

16 Int Cizí těleso v dýchacích cestách

Vniknutí cizího tělesa do dýchacích cest označujeme jako aspiraci. Většinou jde o závažný akutní sta, který může ohrozit na životě, z praktického hlediska můžeme odlišit aspiraci pevných těles a aspiraci tekutiny (tonutí), případně aspiraci plynných látek.

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2018 | Napsat komentář