Archiv pro měsíc: Listopad 2017

Esenciální třes

Esenciální třes (esenciální tremor) je nepříjemné, i když naštěstí nikoliv nebezpečné neurologické onemocnění. Svým nositelům nicméně způsobuje řadu obtíží a jeho léčba není vždy snadná.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

IgG4 asociovaná nemoc

IgG4 asociované onemocnění je dosud poměrně málo prozkoumaná choroba, která je naštěstí relativně vzácná. Její podstatou je chronický neinfekční zánět a zajímavým rysem je výrazná pestrost projevů, která závisí na tom, který orgán je IgG4 onemocněním postižen. Svůj název má … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

IgA nefropatie (Bergerova nemoc)

IgA nefropatie (Bergerova nemoc) patří mezi jednoho z nejčastějších zástupců zánětlivých onemocnění ledvinných glomerulů. Glomeruly jsou mikroskopické základní filtrační jednotky ledvinné tkáně a jejich záněty odborně označujeme jako glomerulonefritidy. Glomerulonefritidy jsou záněty neinfekční, jsou způsobeny abnormálními funkcemi našeho imunitního systému.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Idiopatická trombocytopenická purpura

Idiopatická trombocytopenická purpura je velmi složitě znějící choroba, která se týká sníženého počtu krevních destiček (odborně trombocytopenie). Onemocnění má dvě základní formy – akutní a chronickou. Akutní se vyskytuje zejména v dětském věku, chronická je spíše nemocí dospělých.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Ichtyóza

Ichtyóza je vrozené kožní onemocnění, které se objevuje již v dětském věku, a způsobuje řadu obtíží a klinických příznaků. Ve skutečnosti jde o celou skupinu geneticky podmíněných chorob, které mívají rodinný výskyt. Nejčastější z nich, ichtyosis vulgaris, není až tak vzácná a … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je velmi rozšířenou diagnózou u pacientů sledovaných a léčených internisty. Na druhou stranu je to značně nadužívaná diagnóza, která se mylně píše do chorobopisu mnoha nemocným, aniž by pro její určení byly podklady. Co tedy ICHS … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

Ischemická CHoroba Dolních Končetin neboli zkráceně ICHDK je onemocnění relativně časté a potenciálně nebezpečné. Řada postižených ho dlouho podceňuje, přitom si však neuvědomují, že neléčená nemoc může vcelku zbytečně vést až k amputaci dolní končetiny.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Chybění sleziny

Chybění sleziny (asplenie, či asplenismus*) není až tak časté, ale přesto se s lidmi s tímto problémem setkáváme. V úvodu si řekněme něco o slezině. Jde o bohatě prokrvený orgán, který se vyskytuje v dutině břišní v oblasti levého boku hned pod bránicí. Slezina má … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Chybějící oční čočka

Chybějící oční čočka (odborně afakie) je vážný problém, který se vcelku pochopitelně týká očního lékařství. Bez odborné léčby je afakie spojena s velmi vážným narušením zraku.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Chronická lymfatická leukémie

Chronická lymfatická leukémie (CLL) je jednou ze 4 základních typů leukémií. Nejčastěji postihuje dospělé jedince, jen výjimečně se vyskytuje u dětí.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Chřipka

Mluvit o chřipce je možná podobné nošení dříví do lesa, protože chřipku prakticky každý zná a téměř každý ji prodělal. Chřipka je klasické infekční onemocnění, které v podobě epidemií každý rok napadá obyvatele (nejen) České republiky. Ačkoliv je její průběh většinou … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Choriokarcinom

Choriokarcinom je zhoubný nádor, který patří mezi tzv. zárodečné tumory. Vzniká z buněk trofoblastu, což je vrstva buněk na povrchu lidského zárodku.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Histoplazmóza

Histoplazmóza je infekční plísňové onemocnění, se kterým se běžně nesetkáme, protože se vyskytuje u oslabených jedinců. Když už se však rozvine, může být histoplazmová infekce smrtelná.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Chondrom

Chondrom je označení pro nezhoubný nádor pojivového aparátu, který vyrůstá z buněk chrupavky. Podle toho, jaký má chondrom vztah ke kosti rozlišujeme chondromy na častější enchondromy (rostou dovnitř kosti) a vzácnější ekchondromy (vyrůstají směrem ven z kosti).

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Cholesteatom

Cholesteatom je označení pro onemocnění středního ucha, které může vážně narušit sluch a působit i další obtíže. Cholesteatom je útvar obsahující tukové buňky, cholesterol a řadu enzymů, které mohou poškozovat okolní tkáně. Může se vyskytnout prakticky v každém věku a nejde … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář