Archiv pro měsíc: Listopad 2016

Epispadie

Epispadie je velmi vzácnou vrozenou poruchou postihující močovou trubici. Vyskytuje se mnohem vzácněji než častější hypospadie a narozdíl od ní je epispadie popisovaná u mužů i u žen (ač u žen je ještě mnohem vzácnější).

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Masožravé bakterie

Infekce masožravými bakteriemi je mezi laiky známý pojem, který je ve skutečnosti poněkud nepřesný. Jde nicméně o značně nebezpečné infekce, které mohou postiženého ohrozit na životě.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Marburgská horečka

Marburgská horečka je infekční onemocnění, které patří mezi nebezpečné hemoragické (krvácivé) horečky. Onemocnění se vyskytuje v Africe, ovšem název má podle německého města Marburg, kde se několik desítek lidí nakazilo od opic dovezených z Afriky k laboratornímu výzkumu.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Maniodepresivní psychóza

Maniodepresivní psychóza je i laikům relativně dobře známé psychiatrické onemocnění. Nemoc se také označuje jako bipolární afektivní porucha a jedná se primárně o poruchu nálady.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Malobuněčný karcinom

Malobuněčný karcinom je označením pro zvláštní, méně častý a značně agresivní formu zhoubného nádoru. V drtivé většině případů jej nalezneme v plicní tkání, a proto hovoříme o malobuněčném karcinomu plic, který považujeme za méně častou formu rakoviny plic. Ve skutečnosti ale může … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Maligní hypertermie

Maligní hypertermie je velmi závažný stav, který ohrožuje postiženého na životě. Je obávaný u anesteziologů, protože typicky vzniká během operačních zákroků prováděných v celkové anestézii (za uspání). Jeden případ maligní hypertermie připadá na tisíce až desetitisíce provedených celkových anestézií, jde tedy … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Malárie

Malárie je jedno z nejrozšířenějších infekčních onemocnění na světě. V České republice se prakticky nevyskytuje, Češi se jí však mohou nakazit při cestách do zahraničí a ve vzácných případech se nemoc vyskytne u lidí žijících blízko velkých letišť, což vysvětlím později. V afrických … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Malakoplakie

Malakoplakie je méně časté zánětlivé onemocnění, které postihuje vylučovací soustavu. Mezi nejčastěji postižené jsou ženy nad 40 let věku, malakoplakie se nicméně může vyskytnout u obou pohlaví u různých věkových skupin.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Madelungova choroba

Madelungova choroba se odborně označuje jako benigní symetrická lipomatóza. Jedná se o vzácné onemocnění tukové tkáně, které se vyskytuje typicky u mužů.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

MRSA

MRSA je slovo, po jehož vyslovení lékaři viditelně znervózní. Jedná se o zkratku Methicilin-Rezistentní Staphyloccocus Aureus a úzce souvisí s problematikou bakteriální rezistence proti antibiotikům.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

MODY cukrovka

MODY je zkratka pro označení „maturity onset diabetes of the young“. Jedná se o vzácnou formu cukrovky, která se odlišuje od cukrovky 1. typu i cukrovky 2. typu. Předpokládá se, že asi 1% všech lidí s nově zjištěnou cukrovkou jde právě o MODY.

Rubriky: Cukrovka, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Monoklonální gamapatie nejasného významu

Monoklonální gamapatie nejasného (nejistého) významu je známá pod anglickou zkratkou MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance). Dříve se tato chorobná jednotka považovala za zcela neškodnou, dnes si tím v některých případech nejsme tak docela jisti, což naznačuje i její název.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

MALT lymfom

MALT lymfom (jinak též maltom) je nádorovou chorobou, která se řadí do skupiny lymfomů. Jako ostatní nemoci z této skupiny vychází i MALT lymfom z lymfocytů, významných obranných buněk organizmu.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Lymfomy

Lymfomy jsou spolu s leukémiemi nádorové choroby, které vychází z krevních buněk. Lymfomy vychází z lymfocytů, které jsou podtypem bílých krvinek. Lymfocyty jsou velmi důležité v obranných imunitních reakcích. Lymfomy se objevují v každém věku, poměrně často postihují mladé dospělé jedince mladší 40 let.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Lymfangiom

Lymfangiom je nezhoubný nádor, který vzniká z lymfatických (mízních) cév. Nebývá nebezpečný, ale přesto je dobré o něm něco vědět.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář