Archiv pro měsíc: Červen 2016

Nedostatek minerálů

V našem těle se vyskytuje celá řada minerálů. Některé ve velkém množství a některé pouze ve stopových hodnotách. Přesto mají všechny svůj význam a nedostatek každého z nich vyvolává různé chorobné stavy. Tyto stavy mohou být spojeny s poklesem koncentrace minerálu v krvi, nebo … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Léčba infarktu

Léčba akutního infarktu myokardu je věc, se kterou se internista relativně běžně setkává. Samotná diagnóza infarktu vychází z přítomnosti alespoň 2 ze 3 faktorů – bolest na hrudi, specifické změny na EKG a zvýšení srdečních enzymů v krevních náběrech.

Rubriky: Léčba, péče, Medicína | Napsat komentář

Fantomové bolesti

Fantomová bolest je zvláštním typem obtíží, které jsou charakteristické pro pacienty po amputaci končetiny. Nejde o výjimečnou záležitost, více než polovina lidí po ztrátě končetiny těmito pocity alespoň dočasně trpí.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Farmářská plíce

Farmářská plíce je označením pro plicní onemocnění, které postihuje zejména pracovníky v zemědělství. Nemoc má akutní i chronickou formu, v některých případech může být velmi nebezpečné.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Febrilní neutropenie

Febrilní neutropenie je velice závažným stavem, se kterým se setkáváme u pacientů užívajících některá silnější imunosupresiva. Febrilní neutropenie nesmí být podceňována a měla by být zaléčena za hospitalizace.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Febrilní křeče

Febrilní křeče (horečnaté křeče) jsou poměrně dramaticky vyhlížejícím stavem, který vzniká typicky u malých dětí v batolecím a předškolním věku.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Familiární hypercholesterolemie

Familiární hypercholesterolemie je vrozenou dědičnou chorobou, která se projevuje vysokou hladinu cholesterolu. Je relativně častá, vyskytuje se asi u 1 člověka z 500.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Fallotova tetralogie

Fallotova tetralogie je jednou z častějších vrozených vad srdce, které se projevují již v dětském věku a mohou své nositele ohrozit na životě. Naštěstí v dnešní době již existují možnosti účinné chirurgické léčby.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Fabryho nemoc

Fabryho nemoc je vrozené geneticky podmíněné metabolické onemocnění, které svým nositelům způsobuje řadu problémů a zkracuje jejich život. Nemoc patří mezi tzv. střádavé choroby, které vznikají v důsledku ukládání určitých sloučenin v tkáních.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Fokálně segmentální glomeruloskleróza

Fokálně segmentální glomeruloskleróza (FSGS) je chronické onemocnění ledvin. Poměrně složitý název nám o nemoci dává poměrně dost informací, jde totiž o postupně se zhoršující postižení některých segmentů ledvinných glomerulů procesem glomerulosklerózy. Glomeruly jsou drobné cévy v ledvinové tkáni, v nichž se filtruje … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Familiární adenomatózní polypóza

Familiární adenomatózní polypóza (FAP) je závažné geneticky podmíněné onemocnění, které svého nositele významně ohrožuje na životě. Vyskytuje se asi u 1 člověka z 10,000.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Ebola

Ebola je infekční virové onemocnění, které se stalo známým zejména kvůli epidemii v některých Afrických státech v roce 2014. Onemocnění je značně obávané pro vysokou úmrtnost a nepříliš úspěšnou léčbu.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

EBV infekce

EBV je zkratka používaná pro tzv. Epstein-Barrové virus. Tento virus je zodpovědný za řadu onemocnění, poměrně jiné je však jejich spektrum v civilizované Evropě a jiné v chudých afrických státech.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Dysplazie kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelního kloubu je vrozený problém, který relativně často řeší dětští lékaři a ortopedi. Jde o stav, který je nutné včas řešit, jinak může mít pro člověka trvalé následky. Dysplazie se vyskytuje u více než 5% populace a častější je … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Dysmorfofobie

Dysmorfofobie je nepříjemné úzkostné onemocnění, které se řadilo mezi fobie, nyní se na něj pohlíží jako na specifickou formu obsedantně-kompulzivní poruchy.

Rubriky: Fobie, Medicína, Nemoci | Napsat komentář