Archiv pro měsíc: Březen 2016

Infekce bacillus cereus

Bacillus cereus je označení pro skupinu bakterií, které mohou u člověka způsobit některé infekce, přičemž dominuje postižení trávicího traktu. Bacillus cereus je schopen vytvářet spory, které bakterii pomáhají přežít nepříznivé zevní podmínky. Bakterie sama o sobě není vůči našemu organizmu … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Babesióza

Babesióza je méně známé infekční parazitární onemocnění, které se může projevovat celou řadou příznaků a je poměrně obtížné jej správně diagnostikovat. Už proto si o něm alespoň něco málo řekněme.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Amyloidóza

Amyloidóza je označení pro chorobný stav, při němž se v různých orgánech začne hromadit bílkovinná sloučenina zvaná amyloid, kterou není naše tělo schopné odbourávat. Existuje velké množství těchto amyloidních bílkovin, je jich známo několik desítek. Amyloidóza může být vrozeným onemocněním, já … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Avaskulární nekróza kosti

Avaskulární kostní nekróza znamená odumření části kostní hmoty v důsledku narušení jejího cévního zásobení. Důležité je, že poškození kosti v tomto případě nesouvisí s infekcí.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Autoimunitní zánět slinivky břišní

Autoimunitní zánět slinivky břišní (autoimunitní pankreatitida) je vzácnější onemocnění, které se považuje za specifický podtyp chronické pankreatitidy. Samo o sobě nebývá vyloženě nebezpečné, ale přesto může svému nositeli způsobit velmi vážné komplikace. Proč tomu tak je, si povíme níže.

Rubriky: Autoimunitní nemoci, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Autoimunitní nemoci

Tento velmi obecný a krátký článek je věnován autoimunitním nemocem jako celku. Jedná se o pestrou skupinu chorob, kdy je jejich podstatou abnormální reakce našeho imunitního systému. Mezi nejznámější autoimunitní nemoci patří například:

Rubriky: Autoimunitní nemoci, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Autoimunitní hepatitida

Autoimunitní hepatitida je nepříjemné jaterní onemocnění, jehož podstatou je chronický jaterní zánět. Ten v dlouhodobém horizontu poškozuje jaterní tkáň a způsobuje zhoršování jaterních funkcí.

Rubriky: Autoimunitní nemoci, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Autismus

Autismus je i laikům poměrně dobře známé vrozené onemocnění, které můžeme označit jako vývojovou neuropsychiatrickou poruchu, která se začne projevovat již v dětském věku. Autismus může mít různou tíži a jeho závažné formy mohou postiženého zcela vyloučit z běžného života.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Atopický ekzém

Vzhledem k tomu, že se tento text týká problematiky alergií, doporučuji ho přečíst spolu s  úvodním textem o alergii, kde jsou mj. definovány pojmy typu alergie, atopie, alergen a alergická reakce.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Ateroskleróza

Ateroskleróza je složitý děj, který se dá při velkém zjednodušení popsat jako poškozování cév spojené s postupným ukládáním tuku do jejich stěn. Na vzniku tukových aterosklerotických plátů se významně podílí i imunitní systém. Tento proces probíhá dlouhodobě u všech lidí s větší … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Atelektáza

Termín atelektáza znamená kolaps průdušky a uzávěr části dýchacích cest v plíci, což způsobí nevzdušnost dané části plíce s poruchou výměny dýchacích plynů.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Astrocytom

Astrocytomy patří mezi mozkové a míšní nádory, přesněji řečeno je řadíme mezi gliomy. Gliomy jsou nádory, které vznikají nikoliv z nervových buněk (neuronů), ale z tzv. gliových buněk. V případě astrocytomů jde o podtyp gliových buněk, který označujeme jako astrocyty. Astrocyty mají v mozku … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Astma

Vzhledem k tomu, že se tento text týká problematiky alergií, doporučuji ho přečíst spolu s úvodním textem o alergii, kde jsou mj. definovány pojmy typu alergie, atopie, alergen a alergická reakce.

Rubriky: Alergie, Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Astigmatismus

Astigmatismus je relativně častý problém, který řeší oční lékaři. Astigmatismus bývá často detekován v období dospívání, ale objevit se může prakticky v jakémkoliv věku.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Aspergilové infekce

Aspergilové infekce jsou většinou závažné infekční choroby, které jsou způsobené houbovou plísní známou jako Aspergillus. Problematika těchto stavů se týká zejména nemocných s výrazně oslabenou imunitou.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář