Archiv pro měsíc: Listopad 2015

Perikarditida – EKG

Perikarditida je diagnosticky velice zákeřná. Objevuje se spíše u mladých jedinců, kteří bývají subfebrilní nebo febrilní. Jinak bývá přítomna retrosternální bolest na hrudi, která zdařile imituje infarkt myokardu. Naneštěstí i na EKG se vyvíjí obraz, který imituje akutní STEMI – … Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Bezpulzová elektrická aktivita – EKG

Bezpulzová elektrická aktivita (PEA – Pulseless Electrical Activity) je v této sekci stránek spíše takovým doplněním. Její diagnózu totiž z pouhého pohledu na EKG neuděláme. Jedná se o stav, kdy je pacient v bezvědomí, má srdeční zástavu s nepřítomností pulzu, a přesto na EKG nacházíme elektrickou aktivitu, … Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

P-pulmonale – EKG

Znamená obvykle hypertrofii pravé síně. Jde o hrotnatou vlnu P vyšší než 2,5mm, která je nejlépe viditelná ve svodech kolmých na spodní stěnu (II, III, aVF) a v hrudních svodech V1 a V2.

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

P-mitrale – EKG

Vyskytuje se u hypertrofie levé síně. Vlna P je prodloužená a bifázická. Nejlépe je viditelná ve svodech I, II a aVL a eventuálně i ve svodech V5 a V6.

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Levý zadní hemiblok – EKG

Levý zadní hemiblok (Left Posterior Hemiblock = LPH) se vyskytuje relativně vzácně a nález při něm je do značné míry opačný než u LAH. Nacházíme negativní QRS ve svodu I a pozitivní QRS ve svodech II a III. Srdeční osa je … Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Blokáda levého raménka Tawarova – EKG

Blok levého raménka Tawarova (BLRT) se také označuje jako Left Bundle Branch Block (LBBB). Jedná se o relativně častý název, zejména u starších pacientů a kardiaků.

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Levý přední hemiblok – EKG

Levý přední hemiblok (Left Anterior Hemiblock = LAH) je relativně častým nálezem. Jeho hlavními znaky je pozitivní QRS ve svodu I a negativní QRS komplexy ve II a III. Srdeční osa u něj bývá stočena směrem doleva do horizontální polohy.

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Komorová tachykardie – EKG

Komorová tachykardie se může objevit nečekaně, a to i u zdravého člověka, závažnější je její výskyt u pacienta s chronickým onemocněním srdce, či její výskyt jako poinfarktové komplikace.

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Komorová extrasystola – EKG

Komorová extrasystola (KES) je relativně častým nálezem a izolované KES můžeme najít i u zcela zdravých jedinců. V ideálním případě ji můžeme popsat tak, že v normální EKG křivce najdeme 1 či více abnormálních komplexů QRS. Komplex QRS odpovídající KES je široký … Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Junkční rytmus – EKG

Junkční rytmus je rytmus vznikající v AV uzlu. Ke vzniku rytmu v tomto místě může dojít při narušení funkce SA uzlu (v takovém případě je junkční rytmus náhradním rytmem a mívá nižší frekvenci), nebo při příliš rychlé frekvenci vzniku vzruchů v AV uzlu (v takovém … Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Jizva myokardu – EKG

Jizva po infarktu myokardu se rozvíjí do několika týdnů po proběhlém STEMI infarktu. Na EKG ji identifikujeme jako hluboký kmit Q (je větší než ¼ kmitu R v daném QRS komplexu) ve svodech kolmých na plochu srdce, kde došlo k infarktu. Patologický … Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Hypertrofie levé komory – EKG

Hypertrofie levé komory (zmohutnění její svaloviny) je častým nálezem zejména u chronických kardiaků. Na EKG nacházíme hluboké negativní kmity QRS ve V1 a V2 a vysoké pozitivní kmity QRS ve V5 a V6. Komplexy QRS mohou být rozšířeny, srdeční osa … Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

IM přední stěny – EKG

IM přední stěny můžeme klasicky rozdělit na NSTEMI a STEMI. Obraz infarktu najdeme v některých ze svodů V1-V6, I, aVL.

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

IM spodní stěny – EKG

Infarkt myokardu spodní stěny odečítáme zejména ve svodech, jejichž průběh je na tuto rovinu co nejvíce kolmý – jedná se o svody II, III, aVF. Jako u všech infarktů rozlišujeme i zde STEMI a NSTEMI.

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Ischémie myokardu – EKG

Ischemie srdečního svalu (s výjimkou STEMI) je typicky spojena se změnami ST úseku a vlny T. Změny obvykle nacházíme ve svodech, které jsou kolmé na rovinu ischémie (např. spodní stěna a svody II, III, aVF). Ke klasickým změnám patří deprese ST … Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář