Archiv pro měsíc: Říjen 2015

Pravidelné supraventrikulární tachykardie – EKG

Do pravidelných supraventrikulárních tachykardií (SVT) bych zařadil AVRT a AVNRT. U AVRT se vzruch zacyklí mezi síní a komorou, u AVNRT vzruch cirkuluje v AV uzlu. Rozlišení není v běžné praxi možné, při nálezu pravidelné SVT tachykardie platí proto relativně jednotné postupy.

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

EKG obecně

Jak postupovat při hodnocení EKG? 1. Hodnocení rytmu Nejprve zběžně zhodnotíme, zda je rytmus sinusový nebo nesinusový a pokud je nesinusový, tak o jaký rytmus jde. Zásadní je určit přítomnost a tvar vlny P. Jakmile vlna P není přítomna, máme … Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT)

Atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT) je formou poruchy rytmu (arytmie), která může být zodpovědná za rychlou srdeční akcí spojenou s bušením srdce. AVRT je svými projevy, diagnostikou a léčbou značně podobná arytmii známé jako AVNRT*, je však oproti ní vzácnější. Běžní lékaři … Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (AVNRT)

Kostrbatý a složitý název atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (AVNRT) je označení pro relativně častou poruchu rytmu (arytmii), která může být u mladého člověka důvodem opakovaného bušení srdce.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Atrioventrikulární blokáda (AV blokáda)

Atrioventrikulární blokáda (AV blok) je skupina několika poruch, které souvisí s narušenou funkcí tzv. atrioventrikulárního uzlu (AV uzlu). Abychom mohli problematiku lépe pochopit, musíme si něco říci o šíření vzruchů v srdci.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

ALS neboli Amyotrofická Laterální Skleróza je nebezpečné neurologické onemocnění, které do několika let od prvních příznaků vede k smrti postiženého. Nemoc se objevuje u mužů i u žen vyššího věku, obvykle mezi 40-60. rokem života. Naštěstí je tato choroba velice vzácná.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Abetalipoproteinemie

Abetalipoproteinemie patří mezi vzácné geneticky podmíněné choroby, které zasahují do metabolizmu tuků.

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Remeron

Remeron patří mezi často předepisované psychiatrické léky, přesněji řečeno patří mezi antidepresiva. Účinnou složkou preparátu je sloučenina mirtazapin.

Rubriky: Antidepresiva, Medicína, NaSSA ntidepresiva, Seznam léků | Napsat komentář

Mirzaten

Mirzaten patří mezi často předepisované psychiatrické léky, přesněji řečeno patří mezi antidepresiva. Účinnou složkou preparátu je sloučenina mirtazapin.

Rubriky: Antidepresiva, Medicína, NaSSA ntidepresiva, Seznam léků | Napsat komentář

Mirtazapin

Mirtazapin patří mezi často předepisované psychiatrické léky, přesněji řečeno patří mezi antidepresiva. Účinnou složkou preparátu je stejnojmenná sloučenina mirtazapin.

Rubriky: Antidepresiva, Medicína, NaSSA ntidepresiva, Seznam léků | Napsat komentář

Antiparkinsonika

Antiparkinsonika představují skupinu léků, které mají za cíl tlumit projevy Parkinsonovy choroby. Jak si můžeme přečíst v příslušném článku, Parkinsonova nemoc souvisí s postižením některých částí mozku, které pomáhají  zahájit a koordinovat volní pohyby.

Rubriky: Antiparkinsonika, Medicína, Seznam léků | Napsat komentář

Parkinsonova nemoc

Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, které je v naší populaci poměrně časté. Trpí jím zejména staří lidé. Nemoc postupuje pomalu, neustále se zhoršuje a nemocného postupně invalidizuje.

Rubriky: Antiparkinsonika, Medicína, Nemoci, Seznam léků | Napsat komentář

Jumex

Jumex je lék předepisovaný neurology, který patří mezi tzv. antiparkinsonika. Jeho účinnou látkou je sloučenina selegilin.

Rubriky: Antidepresiva, Antiparkinsonika, Inhibitory monoaminooxidázy, Medicína, Seznam léků | Napsat komentář

Duloxetin

Duloxetin je lék, který patří do skupiny antidepresiv. Jeho účinnou látkou je stejnojmenná sloučenina duloxetin.

Rubriky: Antidepresiva, Medicína, SNRI antidepresiva | Napsat komentář

Cymbalta

Cymbalta je lék, který patří do skupiny antidepresiv. Jeho účinnou látkou je sloučenina duloxetin.

Rubriky: Antidepresiva, Medicína, SNRI antidepresiva | Napsat komentář