CA 125 marker

CA 125 [CéÁ – sto dvacet pět] je sloučenina, která se využívá jako tzv. tumor marker. To znamená, že její koncentrace v krvi může být závislá na přítomnosti některých zhoubných onemocnění. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

AFP marker

AFP [ÁEfPé] je zkratka pro sloučeninu alfa-fetoprotein. Alfa-fetoprotein je bílkovina, která se ve velké koncentraci vyskytuje v organizmu lidského plodu. Po porodu hladina AFP prudce klesá a po zbytek života se za normálních okolností udržuje v nízkých koncentracích. AFP se využívá jako tzv. tumor marker, tj. sloučenina, jejíž koncentrace se v organizmu zvyšuje u určitých nádorových onemocnění. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Mamograf

Mamografie je vyšetřením, které má rozhodující význam v boji proti rakovině prsu. Tato forma nádorového onemocnění je v České republice velice častá, ročně je nově zjištěna u několika tisícovek žen a naneštěstí to nezřídka bývá i v pokročilých stádiích. Právě včasná diagnóza je zásadní pro úspěšné vyléčení, a proto byla diagnostickým postupům věnována zvláštní pozornost.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance je moderní zobrazovací metodou, která se stává zajímavou alternativou CT vyšetření.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

MRCP

MRCP je zkratkou pro anglický název Magnetic Resonance CholangioPancreatography. Jedná se o radiologickou vyšetřovací metodu využívající principu magnetické rezonance, v diagnostice žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Jedná se tedy o jakýsi ekvivalent ERCP.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Lumbální punkce

Lumbální punkci můžeme do češtiny přeložit jako „bederní vpich“. Je to vyšetření prováděné nejčastěji na neurologických a infekčních odděleních. Vyšetření se provádí za účelem získání vzorku tzv. mozkomíšního moku. Nejprve si musíme říci pár slov právě o něm.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Laryngoskopie

Laryngoskopie je jednou z nejdůležitějších vyšetřovacích metod v ORL (ušní-nosní-krční) lékařství, která umožňuje diagnostikovat řadu onemocnění oblasti hrtanu. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Laparoskopie

Laparoskopie je relativně nová metoda provádění břišních operací, která se těší velké oblibě a která v posledních desítkách let zaznamenala velký rozmach. Je však nutno poznamenat, že přes nesporná pozitiva s sebou tato metoda nese i určité nevýhody.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Kyslíkový test

Kyslíkový test je speciální vyšetření, které je obvykle prováděno na interních odděleních, obzvláště na odděleních plicních.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Kyretáž dělohy

Kyretáž dělohy je diagnostický i léčebný zákrok, který je více znám pod lidovým názvem „výškrab (vejškrab)“. Mezi mnohými ženami je poněkud obávaný, i když jsou jeho rizika poměrně malá.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Krevní obraz

Vyšetření krevního obrazu je denním chlebem lékařů na většině oddělení i v ambulancích, speciální význam má především pro hematology. Z krevního obrazu můžeme zjistit celou řadu informací, a proto je nutné o tomto vyšetření něco vědět. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Kotníkové tlaky

Měření kotníkových tlaků je velmi důležitou a přitom jednoduchou metodou vyšetření v cévním lékařství. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Koronarografie

Koronarografie je vyšetřením věnčitých (koronárních) tepen. Tyto dvě tepny odstupují z aorty a probíhají po povrchu srdce. Přestože jsou oproti jiným cévám relativně malé a krátké, mají životně důležitou roli – zásobují krví a kyslíkem srdeční sval.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Kolposkopie

Kolposkopie je označení pro gynekologické vyšetření, při kterém se vyšetřuje pochva a ta část děložního čípku, která do pochvy ústí. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Kolonoskopie

Kolonoskopie se řadí k endoskopickým metodám vyšetření trávícího traktu. Jedná se v podstatě o určitou obdobu gastroskopie. Na rozdíl od ní se při kolonoskopii endoskopický přístroj zasouvá do konečníku a vyšetřuje se jím tlusté střevo v celé jeho délce.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Kardiotokografie

Kardiotokografie je vyšetřovací metoda, která má velký význam v gynekologii a porodnictví, jejím hlavním cílem je monitorování základních životních funkcí plodu.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Kapslová endoskopie

Kapslová endoskopie je moderní vyšetřovací metodou, která má využití v diagnostice chorob trávicího traktu.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Kalprotektin ve stolici

Fekální kalprotektin neboli kalprotektin ve stolici je moderní a lékařům mimo gastroenterologii jen málo známé vyšetření. Jeho význam nicméně postupně narůstá a zdá se, že ovlivní vyšetřovací a terapeutické postupy neinfekčních střevních zánětů. Už proto je vhodné o něm něco vědět. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Jícnová manometrie

Jícnová manometrie je vyšetření, které se provádí v gastroenterologii. Vyšetření je pro pacienta relativně nezatěžující, ale není až tak běžně dostupné.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Jícnová echokardiografie

Jícnová echokardiografie (jícnové ECHO srdce) je vyšetření, které má velké využití v kardiologii. Jedná se vlastně o určitou modifikaci klasické echokardiografie.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Žloutenka

Žloutenka neboli ikterus je žluté zabarvení tkání, které vidíme na první pohled na kůži, na sliznicích a na očních bělmech postiženého. Zdůrazňuji, že žloutenka je pouhý příznak doprovázející řadu chorobných stavů a nikoliv nemoc sama o sobě. Žluté zabarvení tkání našeho těla je u žloutenky dáno nahromaděním sloučeniny, která se nazývá bilirubin. Před popisováním příčin žloutenky je proto nutné si něco říci o vzniku a přeměnách bilirubinu.

Celý příspěvek

Rubriky: Léčba, péče, Lékařství, Nemoci, Vzdělávání | Napsat komentář

Jaterní testy

Jaterní testy jsou laboratorním vyšetřením stavu jater. Řadíme sem zejména stanovení 4 jaterních enzymů, které můžeme doplnit vyšetřením bilirubinu. Jaterní enzymy jsou sloučeniny vyskytující se v jaterních buňkách a zajímají nás tyto:

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Irigografie

Irigografie je radiologickým vyšetřením tlustého střeva. Není až tak často využívané, protože jej ve většině případů spolehlivě nahrazuje endoskopické vyšetření – kolonoskopie. Ta má ty výhody, že lékař vnitřek tlustého střeva vidí na vlastní oči, může odstranit případné střevní polypy a odebrat vzorky na histologii.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Implantabilní monitorovací jednotka

Implantabilní monitorovací jednotka se označuje zkratkou ILR (Implantable Loop Recorder). Jedná se o zajímavou vyšetřovací metodu, která se provádí na vyšších kardiologických pracovištích. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Hysteroskopie

Hysteroskopie je endoskopická metoda vyšetření děložní dutiny, které má významné využití v gynekologii. Svým principem je podobná vyšetřením jako je gastroskopie (jícen a žaludek), kolonoskopie (tlusté střevo), cystoskopie (močový měchýř) a laparoskopie (dutina břišní).

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Holter EKG

Holter EKG neboli Holterovo monitorování EKG je důležitým vyšetřením v kardiologii, které bez nutnosti hospitalizace umožní zjistit řadu informací o srdeční činnosti.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Hemokultura

Hemokultura je důležitým mikrobiologickým vyšetřením, které provádíme u podezření na vážnější infekční onemocnění, při kterých se bakterie dostávají do krve. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Glykovaný hemoglobin

Koncentrace glykovaného hemoglobinu je laboratorní hodnota, která se využívá v interním lékařství v diabetologii. Neslouží sice k přímé diagnostice cukrovky, ale může nám pomoci rozhodnout o tom, jak je u daného člověka cukrovka léčena.

Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Gleasonovo skóre

Gleasonovo skóre je velmi důležitý termín pro urology, který se přesněji řečeno týká rakoviny prostaty. Skóre nám pomáhá hodnotit agresivitu nádoru a určit prognózu. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář

Fistulografie

Fistulografie je diagnostický zákrok, který se většinou provádí na oddělení radiologie. Vyšetření nebývá nijak výrazně zatěžující a může přinést důležité informace. Celý příspěvek

Rubriky: Lékařství, Vyšetření, Vzdělávání | Napsat komentář