AV blok III. stupně – EKG

AV blok III. stupně znamená naprostou neprůchodnost AV uzlem a tedy oddělení funkce síní a komor. Komory pracují ve svém vlastním rytmu, důsledkem je spíše těžší bradykardie. Komplexy QRS i vlny P jsou sice pravidelné, ale vůči sobě naprosto nekoordinované – některé vlny P jsou viditelné, jiné jsou skryty v QRS komplexech. Pomůže u každé viditelné vlny P udělat značku, která nám pravidelnost P vln lépe znázorní.

Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

AV blok II. stupně – EKG

AV blok II. stupně je obvykle spojen s bradykardií (TF pod 60/min). Existují 2 základní typy tohoto bloku – AV blok II. stupně Mobitz I (Wenckebach) a AV blok II. stupně Mobitz II.

Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

AV blok I. stupně – EKG

AV blok I. stupně znamená prodloužení PQ intervalu (od začátku vlny P do začátku QRS) nad 200ms. Na EKG při standardním posunu papíru, kdy jeden malý čtvereček znamená 40ms, to znamená prodloužení intervalu nad 5 malých čtverečků.

Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Jak hodnotit konkrétní křivku

K hodnocení konkrétních křivek budeme postupovat dle jednotlivých bodů tohoto schématu. Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Prodloužený QT interval – EKG

QT interval je vzdálenost mezi kmitem Q a koncem vlny T. Problém při jeho měření a hodnocení spočívá ve faktu, že se délka normálního QT mění s tepovou frekvencí. Proto hodnotíme normalizovanou délku QTc, která vzniká po přepočítání aktuálního QT na standartní frekvenci (viz. vzorec níže).

Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Kmity QRS komplexu – EKG

Popis kmitů v komplexu QRS je vlastně docela jednoduchý, i když chce trochu praxe. Musíme si pamatovat několik pravidel: Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Pravidelné supraventrikulární tachykardie – EKG

Do pravidelných supraventrikulárních tachykardií (SVT) bych zařadil AVRT a AVNRT. U AVRT se vzruch zacyklí mezi síní a komorou, u AVNRT vzruch cirkuluje v AV uzlu. Rozlišení není v běžné praxi možné, při nálezu pravidelné SVT tachykardie platí proto relativně jednotné postupy.

Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

EKG obecně

Jak postupovat při hodnocení EKG?

1. Hodnocení rytmu

Nejprve zběžně zhodnotíme, zda je rytmus sinusový nebo nesinusový a pokud je nesinusový, tak o jaký rytmus jde. Zásadní je určit přítomnost a tvar vlny P. Jakmile vlna P není přítomna, máme důvodné podezření, že se nejedná o sinusový rytmus. U tvaru vlny P má i význam zhodnocení, zda je vlna P pozitivní nebo negativní. Negativní vlna P ve většině svodů je typická pro junkční rytmus. Celý příspěvek

Rubriky: EKG, Medicína, Vyšetření | Napsat komentář

Atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT)

Atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT) je formou poruchy rytmu (arytmie), která může být zodpovědná za rychlou srdeční akcí spojenou s bušením srdce. AVRT je svými projevy, diagnostikou a léčbou značně podobná arytmii známé jako AVNRT*, je však oproti ní vzácnější. Běžní lékaři ostatně mezi AVRT a AVNRT moc nerozlišují, protože základní přístup k oběma je podobný. Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (AVNRT)

Kostrbatý a složitý název atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (AVNRT) je označení pro relativně častou poruchu rytmu (arytmii), která může být u mladého člověka důvodem opakovaného bušení srdce. Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Atrioventrikulární blokáda (AV blokáda)

Atrioventrikulární blokáda (AV blok) je skupina několika poruch, které souvisí s narušenou funkcí tzv. atrioventrikulárního uzlu (AV uzlu). Abychom mohli problematiku lépe pochopit, musíme si něco říci o šíření vzruchů v srdci. Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

ALS neboli Amyotrofická Laterální Skleróza je nebezpečné neurologické onemocnění, které do několika let od prvních příznaků vede k smrti postiženého. Nemoc se objevuje u mužů i u žen vyššího věku, obvykle mezi 40-60. rokem života. Naštěstí je tato choroba velice vzácná.

Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Abetalipoproteinemie

Abetalipoproteinemie patří mezi vzácné geneticky podmíněné choroby, které zasahují do metabolizmu tuků. Celý příspěvek

Rubriky: Medicína, Nemoci | Napsat komentář

Remeron

Remeron patří mezi často předepisované psychiatrické léky, přesněji řečeno patří mezi antidepresiva. Účinnou složkou preparátu je sloučenina mirtazapin.

Celý příspěvek

Rubriky: Antidepresiva, Medicína, NaSSA ntidepresiva, Seznam léků | Napsat komentář

Mirzaten

Mirzaten patří mezi často předepisované psychiatrické léky, přesněji řečeno patří mezi antidepresiva. Účinnou složkou preparátu je sloučenina mirtazapin.

Celý příspěvek

Rubriky: Antidepresiva, Medicína, NaSSA ntidepresiva, Seznam léků | Napsat komentář