Interna 07. Zánětlivá onemocnění srdce + kardiomyopatie

Záněty srdce

Zánětlivá postižení srdce můžeme rozlišit podle toho, která vrstva srdce je postižena na perikarditidy, myokartidity a endokarditidy.

Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Interna 06. Hypertenze – definice, klasifikace, stadia, rizikové faktory, diagnostika

Hypertenze je onemocnění s vysokou prevalencí, v ČR postihuje 20-50% dospělé populace. Jedná se o významný rizikový faktor vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Interna 05. Kardiální insuficience – pravostranná, cor pulmonale

Pravostranná kardiální insuficience znamená poruchu funkce pravé komory. Může se vyskytovat samostatně, nebo spolu s levostrannou kardiální insuficiencí v rámci oboustranného srdečního selhání. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Interna 04. Kardiální insuficience – levostranná

Levostranná kardiální insuficience tvoří podstatnou část problematiky interně léčených pacientů a úzce souvisí s poruchou funkce levé komory srdeční.

Zatímco u akutního levostranného selhání nebývají výrazné známky morfologické přestavby levé komory, u chronického selhání dochází vlivem aktivace RAAS systému k postupné hypertrofii levé komory, která je postupně doprovázena její dilatací.

Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Interna 03. Arytmie – vč. antiarytmik používaných VPL, PM (kardiostimulátor)

Arytmie jsou poruchy srdečního rytmu, které souvisí s poruchami vzniku nebo šíření elektrických vzruchů v převodním systému srdečním. Některé jsou asymptomatické, jiné mohou způsobit klinické projevy. Skupina tzv. maligních arytmií vede k závažnému narušení mechanické funkce srdce a bez léčby mohou postiženého rychle usmrtit. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Interna 02. Ischemická choroba srdeční – chronická

Ischemická choroba srdeční je soubor chorobných stavů, které souvisí s onemocněním koronárních tepen, což způsobuje akutní, nebo chronickou hypoxii myokardu. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Interna 01. Ischemická choroba srdeční – akutní

Ischemická choroba srdeční je soubor chorobných stavů, které souvisí s onemocněním koronárních tepen, což způsobuje akutní, nebo chronickou hypoxii myokardu. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 41. Poranění zdrav. sestry inj. jehlou – prevence a postexpoziční profylaxe

Poranění ostrým předmětem je u zdravotníků časté, podle studií jsou nejohroženější zdravotní sestry, riziko je nejvyšší při znehodnocování ostrého předmětu (tj. po vpichu injekce). Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 40. Thyreotoxická krize

Thyreotoxická krize je urgentní stav, který lze popsat jako vystupňovanou hyperthyreózu, která souvisí s excesivním nadbytkem hormonů ŠŽ. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 39. Renální kolika

Renální kolika je akutní bolestivý stav, který vzniká při obstrukci močovodu. Nejčastější příčinou je urolithiasa, méně často může jít o nádory, zánětlivé striktury, odloučenou papilu, nebo důsledky poranění močovodu. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 38. Akutní pankreatitida

Akutní pankreatitida patří mezi náhlé příhody břišní. Ačkoliv je většina případů klinicky lehká, těžké formy mohou ohrozit nemocného na životě. Jde o poměrně komplikovaný děj, při kterém dochází k poškození tkáně slinivky břišní jejími vlastními enzymy. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 37. Biliární kolika

Biliární kolika je akutní bolestivý stav, který patří mezi časté komplikace cholecystolitiázy. Kolika vzniká za situace, kdy kámen ze žlučníku vycestuje do ductus cystikus. Příznaky souvisí se spasmy hladké svaloviny posouvajícími konkrement a typickým vyvolávajícím faktorem je dietní chyba (tučné jídlo, alkohol). Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 36. Hepatální koma

Hepatální koma znamená těžkou poruchu vědomí, která je způsobena selháním jaterních funkcí. Hepatální koma může vzniknout v důsledku akutního i chronického jaterního selhání jako poslední stadium jaterní encefalopatie. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 35. Diabetické koma hyper- a hypoglykemické

Diabetes mellitus je skupina chronických onemocnění, které jsou spojeny s absolutním nebo relativním nedostatkem inzulinu, který vede k hyperglykémii. Diabetické koma znamená akutní poruchu vědomí, která vznikla v souvislosti s diabetem, nebo jeho léčbou. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář

Urgent 34. Akutní stavy v psychiatrii

Mezi akutní situace v psychiatrii patří řada stavů, z nichž některé mohou ohrozit dotyčného jedince a-nebo jeho okolí. Řadíme sem akutní psychotické stavy, intoxikace, abstinenční syndrom včetně deliria tremens, kvalitativní poruchy vědomí (delirium) a akutní úzkostné stavy. Celý příspěvek

Rubriky: Atestační otázky z všeobecného praktického lékařství (VPL), Medicína, Všeobecné praktické lékařství, Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství 2019 | Napsat komentář